Neden Yürüme Analizi?

Ayağın fiziksel yapısından ve/veya sonradan eşlik eden nörolojik hastalıklar, diyabet gibi kronik hastalıklar, kas-iskelet sistemi hastalıkları, romatolojik hastalıklar, geçirilmiş ameliyatlar, yaralanmalar, kilo alma gibi sebeplerle oluşan yürüme bozukluğu problemini ortaya çıkararak gerekli tedaviye yön verir. Hastanın tedavi sonrası takibi için objektif veri sağlayarak tedavinin etkinliğinin doğru olarak değerlendirilmesini sağlar.

Analiz sonrası kişinin ayak yapısına en uygun olan kendisine özel tabanlık üretilir ve ayağın düzgün ve anatomik basmamasına bağlı gelişen diz, kalça, bel, bacak ağrıları gibi ağrılar zaman içinde azalarak kaybolur. Uzun dönemde bu eklemlerde gelişebilecek kireçlenme, şekil bozukluğu gibi deformitelerin gelişimini geciktirir, erken dönemde müdahale edilirse engel olur. Nitekim diz, kalça, ayak bileği protez ameliyatları başta olmak üzere omurga sistemini ilgilendiren ameliyat geçirmiş hastaların en önemli endişelerinden birisi hastalığının tekrarlayıp tekrarlamayacağı, eğer yapılmışsa eklemine takılan protezinin ömrünün ne kadar olduğudur. Oysaki ameliyat olmasına giden süreçte düzgün basılmaması ve ayağa yanlış yük binmesine bağlı olarak tüm vücutta eklemlere binen yük dağılımı da olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu nedenle ameliyat ne kadar başarılı geçerse geçsin ameliyat sonrasında geçen sürede kişinin ayak yapısına uygun özel tabanlık kullanılarak düzgün basması sağlanmadığı sürece yine aynı ekleme istenmeyen orantısız yük binerek protezin yapısının zaman içinde aşınmasına ve eklemdeki bağ dengesinin tekrar bozulmasına neden olarak protezin ömrünü kısaltmaktadır.

Yürüme Analizi Nedir?

Yürümenin çeşitli yöntemlerle değerlendirilmesi, tanımlanması ve yorumlanmasına yürüme analizi denir. Yürüme bozukluklarının tespiti, tedavi programının belirlenmesi ve tedavi etkinliğinin araştırılması amacıyla uzun yıllardır kullanılmaktadır. Gözlemsel yürüme analizi ve 3 boyutlu bilgisayar sistemleri kullanılarak yapılan analiz olmak üzere 2 şekilde yapılır.

Gözlemsel yürüme analizi, yürüyüşün gözlemsel olarak incelenmesi aynı anda bir çok vücut bileşeni hareket halinde olduğundan karmaşık ve zor bir yöntemdir. Ayrıca analiz verilerinin kaydedilememesi, değerlendirme yapan kişinin bilgi ve becerisine bağlı olması ve yürüyüşün gözlemleyerek tespit edilemeyen kuvvet ile ilgili parametreleri hakkında bilgi vermemesi kullanım kısıtlılığına yol açmaktadır.

Buna karşın 3 boyutlu teknolojik bilgisayar sistemleri kullanılarak yapılan yürüme analizi ise, yürümenin harekete katılan tüm kaslarının elektiriksel aktivitelerini objektif olarak ölçebilmesi sayesinde son yıllarda hem hekimler hem de hastalar tarafından tercih edilen yürüme analiz yöntemi olmuştur.

Bazı insanlar benzer yürüme şekli göstermesine rağmen, eklem ve kaslarının birlikte çalışma sistemleri oldukça değişkenlik göstermektedir. Yürüme analizi her bireye spesifik problemlerin doğru olarak tanımlanmasına yardımcı olur. Analizden elde edilen bilgiler görüntüleme verileri, hastanın geçmiş öyküsü ve diğer değerlendirmelerin sonuçları ile birlikte değerlendirilerek hastanın problemine yönelik en iyi tedavi yönteminin önerilmesini ve tedavi sonrası takibini sağlar.

Yürüme Analizi Kimlere Yapılır?

 • Pes planus (Düz taban)
 • Pes Cavus (kavisli ayak)
 • Doğumsal ayak anomalileri (pes ekinovarus, ayak kemiklerinin dizilim bozuklukları, vb)
 • Eklem (diz,kalça, ayak bileği ve omurilik) kireçlenmesi olan hastalar
 • Eklem protez ameliyatı sonrası
 • Diyabet hastaları
 • Serebral palsi 
 • Spina bifida (doğumsal omurga ve omurilik bozuklukları)?
 • Omurilik yaralanması
 • Diğer nörolojik hastalıklar (Hemipleji, musküler distrofi, parkinson, multipl skleroz, vb)?
 • Bacak amputasyonları (bacak kesilmeleri ve yokluğu)
 • Sporcular (performans arttırılması ve takibi) 

Yürüme Analizi Nasıl Yapılır?

Konusunda uzman ve deneyimli sağlık ekibi tarafından donanımlı video, yürüme bandı ve gerekli ekipmanların olduğu bir odada gerçekleştirilir.

Değerlendirmenin Takibi

Kişinin ihtiyacına göre belirlenen bir süre sonrasında tekrar değerlendirmek üzere geri çağrılır. Tekrarlayan analiz ve değerlendirmeler hastanın uygulanan tedavi ve süreç sonrasında değişiklik veya faydalı olması öngörülen ilave bir tedaviye ihtiyaç gösterip göstermediğini tespit etmekte yardımcı olur.