Profilaktik Podoloji

Profilaktik podoloji ayak hastalıkları ve rahatsızlıklarına yol açan olumsuz etkenlerin önlenmesi, ortadan kaldırılması ve ileride sebep olabilecekleri bir takım rahatsızlık ve yapısal bozukluklardan korunmayı amaç edinmektedir. Ayakkabı seçiminden, günlük ayak bakım uygulamalarına kadar günlük yaşamda podolojik problemler yaratabilecek etmenlere karşı tedbirler kompleksini öngörmektedir. Özellikle diyabet, dokusal skleroz (dokusal kalınlaşma) gibi rahatsızlıkları olan ve bir takım yapısal bozuklukları bulunan hastaların, sonuçta uzuvların ampütasyonuna kadar bile varabilecek olan rahatsızlıklarının sistematik kontrolü ile alınabilecek önlemlerin tespit edilmesini ve bu önlemleri yaşam tarzı haline getirilmesini amaç edinmiştir.

Podolog tarafından tatbik edilen medikal işlemler ve alınan profilaktik tedbirler sayesinde hiç arzu edilmeyen bir takım komplikasyonların önüne geçilmiş olup, hayat boyu sağlıklı, bakımlı ve estetik görünümlü uzuvlar ile daha mutlu ve özgüvenli bir yaşam imkanı sağlanmaktadır.

Tatbik Ettiğimiz Önleyici Programlarımız:

  • Podolojik konsültasyon;
  • Diyabet hastalarının ayak sağlığının korunmasına yönelik hijyenik tedbirler;
  • Medikal ayak muayenesi;
  • Taban diagnostiği ile kişiye özel ortez ve tabanlıkların seçimi.

Batık Tırnak Tedavisi

Tırnak plağının uzayan sert kısmının zamanla parmaklarda meydana gelen çeşitli yatak deformasyonlarından sonra, yatak kısmanda bulunan yumuşak dokuya girmek suretiyle iltihaplı lezyonlar oluşturması durumudur.

Batık Tırnak Kanalı ve Travmalı Tırnak Tedavisi;

Gerek estetik bakış açısından, gerekse, esas amacımız olan, medikal açıdan, tırnak yatağının travmalara karşı güçlendirilmesini ve travma sonucu açık kalan dokunun enfeksiyon ve çeşitli mantar oluşumlarına karşı korunmasını hedefleyerek, perimenal tırnak yatak dokusunun deformasyonunun önüne geçilerek, batık oluşumu ve gelişimine engel olan ve batığı ortadan kaldıran tırnak rekonstrüksiyonudur. Oluşan travmalarda vakit kaybedilmeden podoloğa başvurulması, tedavi süresinin kısalması ve komplikasyonların önüne geçilebilmesi için çok önemlidir.

Tırnak Kalınlaşması ve Tedavisi Kapsamında Kompozit Sistem

Tırnaklardaki bozulma ve kalınlaşmanın temel sebebi aslında vücudun kendini koruma ve savunma refleksi olup, sürekli baskıya maruz kalan tırnakların alt doku ve canlı kısımları yani matrix kısmını koruma amacıyla baskıya karşı bir tepki olarak kalınlaşma başlamaktadır. Dar ve rahat olmayan ayakkabı seçimi yapmış kişilerde, darbe almış, mantarlaşma olan tırnaklarda kalınlaşma görülmesi beklenen bir durumdur. Bu baskılı duruma son verilmemesi ve önlem alınmaması halinde, zamanla şiddetli ağrılara ve yataklarda bozukluklara sebep olabilmektedir. Tedavi aşamasında tırnak plağının yüzeyi özel frezeler yardımıyla acı ve ağrı duyulmaksızın, kalınlaşmış olan bu dokudan temizlenir ve canlı alt dokuya kadar inilerek inceltme işlemi yapılır, daha sonra bu ortaya çıkan canlı dokunun profilaktik ve estetik amaçlı olarak kompozit sistem ile kapatılarak hem estetik bakımdan görüntüsü düzeltilir hem de dış teması kesilerek ağrıdan kurtulunması sağlanır. Bu sistem sayesinde tırnak olması gereken doğal ve sağlıklı görünümüne kavuşur. Sonuç olarak gerek medikal ayak sağlığı, gerekse estetik açıdan istenilen görüntü elde edilmiş olur.

Kompozit malzemelerimiz özel muhteviyata sahip olup, mantar oluşumuna engel olmaktadır. Kompozit malzeme ile kapatılan tırnak dokusu doğal uzamasına bırakılır ve ara kontrol süreleri geldikçe, tırnak dokunun uzaması sebebi ile plağın arka kısmında oluşan boşluklar kompozit malzeme ile doldurularak kaplama yenilenir ve yatakların düzelme durumu gözlemlenir.

Belirtilen podolojik kontrol ve bakım işlemleri sağlıklı tırnak doku yatak ucuna erişene kadar sürdürülür ve tedavi acısız ve ağrısız şekilde tamamlanmış olur. Sonuç olarak tırnak yatakları doğal ve olması gereken sağlıklı formuna kavuşarak bir daha batık oluşumuna olanak vermez.

Kompozit sistem ile yürütülen tedavi doğal tırnak görüntüsü sağladığı için oje ve benzeri kozmetiklerin de uygulanmasına olanak sağlayarak, estetik görünüm açısından da, diğer tel ve bant sistemlere göre avantajlıdır ve üstünlük sağlar.

Roll-on Tırnak

Deforme olarak daralan tırnak yatağı ve tırnağın daralmış olan bu tırnak yatağına uyum sağlayarak daralması sureti ile ortaya çıkan sorundur.

Tırnak yatağının perimenal yumuşak dokularına batan sert tırnak kenarlarının tel germe yöntemi ile yukarı kaldırılmak suretiyle lezyon oluşan noktalardaki temasın sonlandırılması ve iritasyonun giderilmesi ile tedavi edilme yöntemidir.

Tırnak Mantarı Tedavisi

Halk arasında tırnak mantarı olarak bilinen mantar oluşumları, öncelikli olarak tırnak yataklarında başlarlar. Tırnak kanalları içerisinde biriken ölü deriler (toksit) zamanla birikerek tırnak yataklarına yayılırlar ve burayı istila etmeye başlarlar. Tırnak yatağı yavaş yavaş boşalmaya başlar ve tırnak plağının sararması ile kalınlaşan tırnakta mantar yapı oluşmaya başlamıştır.

Bir de bulaşma yoluyla dışarıdan gelen mantar enfeksiyonları vardır ki, bunlar da havuz, hamam gibi umuma açık ıslak mekanlardan ve başka taşıyıcı hastalara ait terlik, ayakkabı gibi eşyaları kullanmak veya enfeksiyon riski bulunan yerlerde çıplak ayak ile gezmek suretiyle gelen mantar hastalıklarıdır.

Ayak sağlığı kliniğimizde uzman podoloğumuz tarafından muayene edildikten sonra tespit edilen mantar tipine göre oluşturulacak tedavi yöntemlerimiz mevcuttur.

Mantar hastalıklarının tedavileri, mantar sporlarının aşırı dayanıklı olmalarından ötürü uzun bir tedavi süreci gerektirmektedirler. Mantarın cinsi, agresifliği ve yapısına bağlı olarak tedavi süreleri değişmektedir.

Diyabet Hastalarında Ayak Bakımı

Diyabet hastalarında görülen arteroskleroz, mikroanjiopati gibi komplikasyonlar neticesinde kılcal damarlardaki dolaşım bozukluğu, his bozuklukları sebebiyle gerek çarpmalar sonucu oluşan travmalar, gerek bilinçsizce yapılan ayak bakımları ve tırnak kesimleri sonucunda kronik yaralar oluşabilmektedir. Bu yaralar zamanla ampütasyona ve hatta hastanın yaşamını kaybetmesine kadar varan ciddi sonuçlar doğurabilmektedirler. Her dört hastadan birisinde hastalık süreci boyunca bu tür komplikasyonlar oluşabilmekte olup, bunların bir kısmı daha sonra cerrahi müdahaleler ile giderilmekte ve bazıları ise podolojik bakım ile düzeltilebilmektedir. Bu sebeplerden ötürü diyabet sorunu olan kişilerin kişisel ayak bakımları mutlak suretle podologlar tarafından yapılmalıdır.

Nasır Tedavisi

Nasır toplumda çok yaygın görülen bir problemdir. Genellikle baskı ve sürtünme neticesinde ölü deri hücrelerinin birikerek keratin tabaka teşkil etmesi sonucu oluşurlar. Birikim arttıkça kalınlaşan keratin doku altında bulunan deri hücrelerinde enflamasyona sebep olurlar. Belirtilen durum neticesinde acı, kuvvetli yanma hissi ve rahatsızlık meydana gelir. Bu oluşumlar özellikle diyabet hastaları için çok tehlikeli olup, önemli komplikasyonlara yol açabilmektedirler.

Ayak sağlığı kliniğimizde podoloğumuz tarafından sağlıklı doku korunmak suretiyle freze cihazları yardımı ile ağrısız ve acısız bir şekilde tedavi edilmekte ve tekrar oluşmaması için gerekli ölçümler yapılıp ortezler hazırlanarak nasıra sebep olan baskı ortadan kaldırılır.

Nasır tipleri:

  • Yumuşak nasırlar Clavus mollis (Cm)
  • Sert nasırlar Clavus durus (Cd)
  • Tırnak altı nasırlar Clavus subunguales (Cs)
  • Beyaz nasırlar Clavus miliaris (Cmil.)

Topuk Çatlakları

Topuk çatlakları topuk derisinin aşırı derecede kuruması ile gelişirler. Sıkça rastlanan bir sorundur. Topuğun etrafındaki deri kalınlaştıkça daha da ağrılı bir hal almaya başlar. Oluşmuş olan derin çatlaklar (rhogaden) ayakta durulduğunda ağrı ve acı çekilmesine sebep olurlar. Kuruyan cilt tabakası arttıkça çatlakların derinleşmesi artar. Ayakta durulduğu süre içerisinde topuğa binen yük esnekliğini kaybetmiş olan kurumuş deri tabakasının üzerinde baskı oluşturur, esnekliğini kaybetmiş olan deri, kuruluğundan dolayı esneyemediği için yırtılır ve yarılır, sonuç topuk çatlağıdır. Hem acı verir hem de görsel olarak hoş olmayan bir görüntüye sebep olurlar.

Genellikle arkası açık ayakkabı tercihleri, fazla kilolar, egzamatik cilt sorunları topuk çatlaklarına sebep olabilirler. Özellikle diyabetli hastalarda vücuda karışabilecek olan mikroplar enfeksiyonlara sebep olup kronik açık yaralar oluşturabilmektedirler. Bu durumda diyabet hastalarında oluşan topuk çatlaklarının giderilmesine özel bir önem verilmelidir.

Podoloğumuz tarafından medikal ayak bakımı yapılmak suretiyle, yani çatlak bölgenin özel frezeler yardımıyla canlı dokulara zarar vermeden ölü kurumuş dokunun alınması suretiyle tedavi edilir. Çatlak topuk sorunu olan hastalar genellikle ponza taşı kullanmak suretiyle bu kuru tabakadan arınma yoluna giderler. Oysa ıslak pedikür uygulamalarında ve duş alımı esnasında ayaklar ıslak ve nemli oldukları için ölü deriyi arındırmak isterken ölü olmayan sağlıklı dokuya zarar verilmesine yol açabilirler bu durumda çatlaklar için en sakıncalı durumlardan biridir. Bu yaptıkları yanış uygulama ile organizmanın kendisini koruma mekanizmasını devreye soktuklarından habersizdirler. Artık vücut tepki olarak zarar gören canlı tabakayı onarmak ve korumak için bilinçsizce fazlaca tıraşlanmış olan dokunun yerine konulması amacıyla kazınmış olan dokunun yaklaşık 7 misli fazlasını üretmeye başlar. Çok daha fazla üretilmiş deri kalınlaşmanın artmasına ve çatlakların derinleşmesine sebep olur.

Siğil Tedavisi

Siğiller viral enfeksiyonlar sonucu oluşan habis olmayan tümörsü oluşumlardır. Human Papilloma Virus HPV olarak literatürde yer alırlar. Genel siğiller, Taban siğilleri, Düz siğiller olarak üç şekilde ayrışırlar. Taban siğilleri ağrı ve sertlik açısından nasırlara benzeyebilirler. Siğil görünümleri bulundukları alanlara göre değişim gösterirler.

Siğil tedavisi siğilin tipine göre uzman podoloğumuz tarafından uygulanan krioterapi yöntemi ve kimyasal preparatlar kullanılarak özel uçlu frezeler yardımı ile gerçekleştirilmektedir.